Tietoa

ESY SAMPO

EFF

Enköpingin Suomalainen Yhdistys Sampo Perustettu 1965

Enköpings Finska Förening Sampo Grundad 1965

Toimisto/Expedition Gesällgatan 15, 749 39

Jakeluosoite/Utdelningsadress Box 1091 745 28

Puh/Tel/Fax 0171-210 48

E-postiosoite / E-postadress info@sampo.c.se

Kotisivun osoite: info@suomiseurasampo.se

 

 

 

Toimistossa palvelee teitä TERTTU VIRMELÄ Mobil: 070 744 66 81

Toimisto avoinna/Expedition öppet ti. 13.00-17 tor. 10.00-14.00

Pu.joht/ Ordförande KALERVO SANDELIN Mobil: 073 632 99 49

Varapj/Vice ordförande LAURI PASTUHOV Mobil: 073 810 38 43

Rahast.hoitaja/kassör TERTTU VIRMELÄ Mobil: 070 744 66 81

Sihteeri/Sekreterare TERTTU VIRMELÄ Mobil: 070 744 66 81

JÄSENMAKSUT V.2017 -MEDLEMSAVGIFTER ÅR 2017

Perhejäsenmaksu 300:-

Familjemedlemsavgift 300:-

 

 

Kuuluu kaikki kotona asuvat

innebär alla hemmabuende

perheen jäsenet.

familjemedlemmar.

Aikuiset 160:-

Vuxna 160:-

Yksinhuoltajaperhe 150:-

Ensamstående med barn 150:-

 

 

Kuuluu kaikki joilla on kotona asuvia lapsia ja on yksinhuoltaja.

Ensamstående med alla hemvarande

barn.

Nuoret 150:-

Ungdomar 150:-

 

 

Nuoriin lasketaan kaikki alle 20v.

Till ungdomar räknas alla under 20 år.

Eläkeläiset 150:-

Pensionärer 150:-

 

 

Eläkeläisiin kuuluu kaikki jotka ovat kansaneläkkeellä tai sairaseläkkeellä kokopäiväisesti.

Även förtidspensionärer.

Jäsenmaksu maksetaan joko Sampon pg 36 80 67-5 tai suoraan Sampon konttorille viimeistään helmikuussa 2015. Voi liittyä jäseneneksi milloin vain.

 

Medlemsavgifter betalas till EFF Sampos pg 36 80 67-5 eller till Sampos expedition senast februari 2015.

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved